Práva a povinnosti člena FRIENDLY GOLF CLUB o.s.

Friendly golf club (dále FGC) je občanským sdružením registrovaným u MV ČR dne 17.12.2007 pod č.j. VS/1-1/69787/07-R. FGC je golfovým klubem, který je členem České golfové federace (dále ČGF).

Základní práva člena FGC:
- být registrován u ČGF
- využívat možnosti slev sjednaných klubem
- využívat výhodný nákup "volných vstupů" apod.
- účastnit se klubových turnajů a společenských akcí

Základní povinnosti člena FGC:
- dodržovat stanovy
- povinnosti ze smlouvy
- hradit roční poplatky

Členství v FGC je podmíněno podáním písemné přihlášky a uhrazením vstupního a ročního poplatku.

V budoucnu má FGC zájem vybudovat drive range s golfovou akademii.